Yritysten ongelmat ovat usein monitahoisia. Tavoitteiden kirkastaminen ja tehokkaan projektisuunnitelman laatiminen on ammattitaitoamme. Tilanteet ovat uniikkeja - tällä sivulla on kuvattu tyypillisiä toimeksiantojamme.


Strateginen kehittäminen
 • Strategiaprosessin suunnittelu ja läpivieminen
 • Markkinatrendi- ja asiakastarveselvitykset
 • Portfolio- ja core competence -analyysit
 • M&A, valuaatiot
Organisaation ja osaamisen kehittäminen
 • Osaamiskartoitukset
 • Henkilöstövalmennukset
 • Taloushallinnon valmennusohjelmat
 • E-learning -ohjelmat
 • Muutosprosessien valmennustuki
Kannattavuusanalyysit ja -parannukset
 • Toimintolaskenta (ABC)
 • Kannattavuusajureiden ja todellisten tuote-asiakaskannattavuuksien selvittäminen ja parantaminen
 • Hinnoittelun ja hinnoittelumallien kehittäminen
Digitalisaatiokehitys
 • Toimialamuutoksen strategisten vaikutusten selvittäminen
 • Digitavoitteiden määrittäminen
 • Digiratkaisujen tunnistaminen
 • Asiakaskokemuksen parantaminen
 • Digiprojektointi


Strategian jalkautus ja ohjausmallit
 • Strategian purkaminen tavoitteiksi ja vastuiksi organisaatioon
 • Governance- ja performance management -mallin kehittäminen
 • Raportoinnin ja seurannan kehittäminen
Operatiivisen tehokkuuden lisääminen
 • End-to-end prosessianalyysit
 • LEAN-parannukset, Kaizen-workshopit
 • Pääoman kierron tehostaminen
 • Muutosprosessien läpivienti
Hanke- ja projektihallinta
 • Muutosprojektien suunnittelu
 • PMO ja sen osa-alueet
 • Project management
 • Toimittajien valinta ja ohjaus
 • Seuranta, raportointi, viestintä
Tutkimukset ja selvitykset
 • Asiakastarveselvitykset
 • Asiakassegmentointi, conjoint-analyysi
 • Toimiala- ja teknologiatrendiselvitykset
 • Organisaation hiljaisen tiedon hyödyntäminen